Sunday, 4 August 2013

ಭಾಗ ೩


ಕಥಾನಾಯಕನಿಗೆ and ನಾಯಕಿಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ್ ಇಟ್ರೆ ಪಪ್ಪಿ ಶೇಮ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಹಂಗಾಗಿ ಹಿಂಗೇ ಇರ್ಲಿ.

'ಕಳ್ಳ ಕಣ್ಣು ಸಾಯ್ತದೆ, ಹಾಳು ಮನಸು ಸೋಲ್ತದೆ, ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ತಲೆಕೆಟ್ಟು ಹೋಯ್ತದೆ'. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಡು ಗುನುಗಿಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಟೆರೆಸ್ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಖುರ್ಚಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಕಥೆಯ ನಾಯಕ. ಅವನೇ ಏನೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದ್ಕೆ ಬಿಕ್ನಾಸಿ ಟ್ಯೂನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಸುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹಾಡೋದು ಅವನ ಖಯಾಲಿ, and ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರು ಕೂತ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರ ಖರ್ಮ. ಅವನ ಚಡ್ಡಿ ದೋಸ್ತ ಅನ್ನುವವನು ಮೆಸೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಡ್ತಿದ್ದ.
"ಮಗನೆ ನಿ ಹೇಳಿದ್ ಕೂಸಿನ್ ನಂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಯಲೆ" ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಅಪೋಲಜಿ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ಸು.
"ಬೋಸ್ಟಿಕೆ, ಯವತ್ತಾರು ಬೇಕಾಗಿದ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನಾ ನಿಂಗೆ, ಯಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲೆ ಹೆಂಗಾರು ಮಾಡ್ ಅದ್ರ ನಂ ಕೊಡದೆಯ" ಖಾರವಾಗಿ ಪ್ರೀತೀಲಿ order, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅಲ್ದೆ ಇನ್ಯಾರತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಹೇಳಿ. 
"ಅದೆಂತಾ ಯನ್ ಮಾವನ್ ಮಗ್ಳನಾ ಸಸಾರಕ್ ತಗಂಬ್ಲೆ" ಸಮಜಾಯಿಶಿ.
"ಮಾವನ್ ಮಗ್ಳೇ ಆಗಿದ್ರೆ ದೇವ್ರಾಣೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲೆ ಬಿಡು. ಅದು ಅಲ್ಲಾ ಹೇಳೇ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಿ. ಮತ್ ನಿಂಗೇನಾದ್ರು ಅದೇ ಕೂಸಿನ್ ಮೇಲೆ ಮನ್ಸಿದ್ರೆ ಈಗ್ಲೆ ಹೇಳ್ಬಿಡೊ" ಹೀರೊ ರೆಪ್ಲ್ಯೈ ಮಾಡಿದ.
"ಗುರುವೆ ಯಂಗೆ ಹೆಣ್ಣುಡ್ರಿಗೆ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಗು ಚಿಕನ್ ಕಾಬಾಬ್ ಗು ಇರ್ವಷ್ಟೆ ಹೋಲಿಕೆ ಹೇಳ್ ನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಯನಾ?" ಮಾತಲ್ಲಿ ಅವ್ನೂ ಏನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. 
"ಈಗೆಂತು ಖರೆನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಯಾ?" ಚೂರು ಬೇಜಾರು.
"ಹೌದಲೆ, ವಿಜುನತ್ರೆ ಕೇಳ್ಜಿ. ಅವಂಗೆ ಅದು ಎಂತೊ ಸಂಬಂಧ. ಕೇಳ್ ನೋಡ್ತಿ ಹೇಳ್ಜವ ಪತ್ತೆನೇ ಇಲ್ಲೆ. ಅವಾ ಬಡ್ಡೀಮಗ ಡೇರಿಗ್ ಹಾಲ್ ಕೊಡದ್ರಲ್ಲೆ ಬ್ಯೂಸಿ."
"ಅಲ್ದಲೆ ಇನ್ನು ಅದೇ ಕೂಸಿನ್ ಹಿಡ್ಕಂಡಿದ್ನಾ? ಹಾಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೌಂಡ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇವಿಬ್ರು ಮಾತಾಡವಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಾಗ್ಯು ಸ್ಟೋರಿ ನಡೀತಿದ್ದ..?? ನಮ್ ಹೀರೊ ಪಿಯುಸಿ ವರೆಗೆ ಊರಲ್ಲೇ ಓದಿ ಆಮೇಲ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಗ್ ಬಂದಿದ್ದ. 
"ಇಲ್ಯೊ ಈಗ್ ಮಾತಾಡ್ತ. ಅವಂಗಿನ್ನು ಹೇಳಲಾಜಿಲ್ಲೆ ಅದೂ ಇನ್ನು ಖಾಲಿನೇ ಇದ್ದು. ಕೇಳಿರ್ ಮಗಾ, ಸದ್ಯದಲ್ಲೆ ಹೇಳ್ತ್ನಲೆ. ರಸ್ತೆ ಮೇಲೇ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿ ಅಂಬಾ" 
"ಅವ ಸಾಯ್ಲಿ, ಅದೇನ್ ಚೊಲೊ ಇದ್ದು ಹೇಳ್ ಆ ನಮ್ನಿ ಅಲಿತ್ನನ... ಹೋಗ್ಲಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟ್ ದಿನ ಕಾಯವು ನಂ ಸಿಗಲೆ"
ಇವ್ನು ಕಥೆ ಲಿ ಹೀರೊ ಆದ್ರೂ ಅಂಥ ಗುಣ ಯಾವ್ದೂ ಇಲ್ಲ. 
"ಸಿಕ್ತು ತಡಿ ಮಾರಾಯ. ಅಲ್ದಾ ಅಷ್ಟೆಲಾ ಹುಚ್ಚೆಂತಕ್ಕೆ ಆ ಕೂಸಿನ್ ಮೇಲೆ. ಯಾರನ್ನೂ ಹಿಡ್ಕಂಬವಲ್ಲ ನೀನು. ಬರೀತಾ ಪಟಾಯ್ಸಿ ಪಟಾಯ್ಸಿ ಏನ್ ಉಪ್ಯೋಗಾ" ದೋಸ್ತು ಅನ್ನೋರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
" ಅದ್ರಲ್ಲೆ ಮಜನಪ್ಪಾ... ಒಬ್ರೇ ಹಿಡ್ಕಂಬ್ಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟೆ ಬೋರು. ಕಾಳ್ ಹಾಕವು ಪಟಾಯ್ಸವು ಹಂಗೆ ಸುಮ್ನಿದ್ಬುಡವು."
"ಪುಣ್ಯ ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ಸುಮ್ನಿರ್ತ್ಯಲಾ ಮತ್ತೆಂತು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲೆ."
"ಹೆ ಮಳ್ಳನಾ ಅಷ್ಟೆಲಾ ಪಕ್ಕು ಅಲ್ದಲೆ. ಪಟಾಯ್ಸದು ಹಾಬಿ. ಅದು ಯನ್ ಈಗೋ satisfaction ಅಪ್ಪಲಷ್ಟೆಯ. ಬದ್ಕಲ್ ಆಟ ಆಡ್ವಷ್ಟು ಚಟ ಇಲ್ಯಲೆ." ನಮ್ ಹೀರೊ ಆ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಜಾನ್ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು.
" ಅದ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾ... ತಡ್ಯಾ ಯಾವ್ದೊ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು. ವಿಜುಂದೆ ಆಗಿಕ್ಕು ಬಹುಶ ನಂ ಕಳ್ಸಿದ್ನನ" 
ವಿಜು ನಂ ಕಳ್ಸಿದ್ದ. ನಂ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಲನ್ನೂ ಬರ್ದಿದ್ದ. "ಪಕ್ಕು ಕೂಸದು. ಜೊರಿದ್ದು. ಸಿಕ್ಕಪಟೆ ಕಥೆ ಇದ್ದು ಅದ್ರದ್ದು ಹುಷಾರಿ."
ವಿಷ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಆ ಹುಡುಗೀನಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಿಡೊ ಎಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ರೂಮರ್ ಹಾಕೋದು
ವಾಡಿಕೆ.
"ಯಂಗಲ್ಲ ಮಾರಾಯ. thanksಲೇ " ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ರೆಪ್ಲಯ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ನಂಬರನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಮಹೇಶ. 
ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಯೂಸ್ ನಂ option ಒತ್ತಿ ಸೆಂಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹುಡುಕಿದ, ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ನೋಕಿಯಾ ೧೧೦೦ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ option ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು. ಸೊ ನಂಬರನ್ನ ಎರಡು ಬಾರಿ ಓದಿ ಮನಸಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಗೊಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಬರೆದ " ನೋಡಿದ್ದಿ. ಆದ್ರೆ ಚಂದಿದ್ದೆ ಹೇಳ್ ಹೇಳದ್ ಕಷ್ಟ ಹಂಗಂತ ಜೋರಿದ್ದೆ ಹೇಳ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು. ನಂ ಯಾರ್ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳ್ ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡಡ. ಡೌಟ್ ತೀರಾ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕು. ಯಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಫ್ರೀ ಇದ್ದು." ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ನಂಬರ್ ಒತ್ತಿದ ಸೆಂಡ್ ಕೂಡಾ ಮಾಡಿ ಆಗಿತ್ತು. ಟೈಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಧ್ಯದೊಂದು ನಂಬರ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಒತ್ತಿದ್ದ. ಗೆಳೆಯ ಮಹೇಶನಿಗೆ thanks ಹೇಳಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ.
"ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಗುಡ್ ನಟು.." ಅಂತ ಕುಕ್ಕಿ ಅವನು ಅದನ್ನೇ ತಿರುಗಿ ಕಳಿಸಿ ಮಲಗಿದನಿರಬೇಕು. 
ನಮ್ ಹೀರೊ ಅವನವನೆ ಹಾಡಿಕೊಂಡ.
" ಹುಡುಗೀರ ಸಾಲನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾ ಇಡು, ಮನ್ಸಿದ್ರೆ ಕನ್ಸನ್ನ ಖಾಲೀ ಬಿಡು, ಸಾಕಾಯ್ತು ಏಕಾಂತ ಸಾಲಾ ಕೊಡು, ಸಾವಲ್ಲಿ ಒಲವೀಗೆ ಜಾಗ ಇಡು"...... 

ಮನೆಯ ಮೆತ್ತಿಯ ವರಾಂಡಾದ ಮೂಲೆಯ ಪಕಾಸಿಗೆ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಯನ್ನ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಕೊರೆದು ತೂಗಿಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ರ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಮಿಣಿಮಿಣಿ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೇನೋ ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಳೆಯನ್ನ ತೊಟ್ಟಿದ್ದ ಬಲಗೈಯೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅವಳೇ ನಮ್ ಕಥೆಯ ಹೀರೋಯಿನ್ನು. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟೆ..
" ನೋಡಿದ್ದಿ. ಆದ್ರೆ ಚಂದಿದ್ದೆ ಹೇಳ್ ಹೇಳದ್ ಕಷ್ಟ ಹಂಗಂತ ಜೋರಿದ್ದೆ ಹೇಳ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು. ನಂ ಯರ್ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳ್ ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡಡ. ಡೌಟ್ ತೀರಾ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕು. ಯಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಫ್ರೀ ಇದ್ದು."
ಯಾವ್ದೊ ಪಕ್ಕಾ ಪುಕ್ಕಟೆ ಕೇಸಿದು ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಓದಿದಕೂಡಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತವಳಿಗೆ.

ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ first time ಹುಡುಗಿಗೇ ಹೋಗಿದ್ದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಿಜಾ ರಿ ನಾನ್ ಅದೆಷ್ಟ್ ಬಾರಿ ಬೆರೆ ನಂಬರ್ ಗೆ ತಪ್ಪಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಬಡ್ಡೀಮಗಂದು ಯವತ್ತು ಒಂದು ಕೂಸಿಗ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದಿನ ಅಂತು ಸಂಕೇಶ್ವರ ಪೋಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಶನ್ನಿಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಮುಂದೇನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ ಅದು ಪರ್ಸನಲ್ಲು. ಹೀರೋ ನ ಲಕ್ಕೊ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ಕೊ ನಮ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಂಬರ್ ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗಿತ್ತು.
ಅವಳು ತಕ್ಷಣ ತಿರುಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ಕೆ ಅಲ್ವೆ ಅವಳನ್ನೇ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದು.!!!

ಮುಂದಿನದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು...

ಸೂ: ಬರೆಯೋಕೆ ಸುಲಭ ಆಗೊ ಒಳ್ಳೇ ಹೆಸರಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕಿಗೆ ನಾಯಕನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ

ಸಂಭಾಷಣೆ ಸಶೇಷ...

No comments:

Post a Comment